Козленок из искусственной матки - реальность! Козленок из искусственной матки - реальность!

Японский профессор Ёсинори Кувабарра первым соз...

 CH Lakeshore-Farms Hit the Jackpot *B    [CAN] N112318  [USA] N129 в Украине CH Lakeshore-Farms Hit the Jackpot *B [CAN] N112318 [USA] N129 в Украине

Сперма лицензированного производителя англо-нуб...

АССОЦИАЦИЯ ПЛЕМЕННЫХ КОЗ АССОЦИАЦИЯ ПЛЕМЕННЫХ КОЗ

  В декабре месяце 2014 года был зарегест...

Про затвердження Положення про Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві

5 апреля 2015 г. 0:26:43 1754

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2012 № 358

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2012 р.
за № 1118/21430

 

Про затвердження Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
№ 164 від 05.03.2013}

Відповідно до статті 11 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.), Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б.Р.) забезпечити ведення Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві та видання цього Положення.

3. Департаменту тваринництва забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                  М.В. Присяжнюк


ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату                                                                               В.П. Павленко

Голова Державної служби статистики України                       О.Г. Осауленко

Голова Державного агентства
рибного господарства України                                                    В.С. Дронник

Голова Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України                                                І.Ю. Бісюк

В.о. президента Національної академії
аграрних наук України                                                                     В.Ф. Петриченко
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
13.06.2012 № 358
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2012 р.
за № 1118/21430

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві

I. Загальні положення

 

1.1. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у такому значенні:

племінне стадо - група чистопородних або одержаних за затвердженою програмою породного вдосконалення тварин, зареєстрованих в державних книгах племінних тварин, які мають порівняно вищу племінну (генетичну) цінність, можуть використовуватися в селекційному процесі відповідно до програм селекції;

свідоцтво - документ, що засвідчує дані суб’єкта племінної справи у тваринництві, факт і дату реєстрації в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві;

статус - певний стан (рівень) ведення селекційно-племінної роботи суб'єктами племінної справи у тваринництві.

1.2. Це Положення визначає порядок проведення державної реєстрації суб’єктів племінної справи у тваринництві в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві (далі - Держплемреєстр).

1.3. Це Положення поширюється на суб'єктів племінної справи у тваринництві (крім власників неплемінних тварин) незалежно від їх організаційно-правової форми, яким у встановленому порядку за результатами державної атестації (переатестації) присвоєно відповідний статус:

у скотарстві, свинарстві, вівчарстві і козівництві: племінний завод, племінний репродуктор, селекційний центр, підприємство (об’єднання) з племінної справи, контрольно-випробувальна станція, підприємство (лабораторія) генетичного контролю, підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів, підприємство (лабораторія) з оцінки якості тваринницької продукції;

у конярстві: кінний завод, племінний репродуктор, селекційний центр, підприємство (об’єднання) з племінної справи, заводська конюшня, іподром, трендепо, підприємство (лабораторія) генетичного контролю, підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів;

у звірівництві і кролівництві: племінний завод, племінний репродуктор, селекційний центр, підприємство (лабораторія) з оцінки якості тваринницької продукції;

у птахівництві: племінний завод, племінний птахорепродуктор, селекційний центр, контрольно-випробувальна станція з птахівництва;

у бджільництві: племінний завод, племінна пасіка, племінний бджолорозплідник;

у рибництві: племінний завод, племінний репродуктор, селекційний центр;

у шовківництві: племінна станція із шовківництва, гренажний завод, селекційний центр.

1.4. Державна реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві проводиться з метою формування інформаційних автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) ресурси та суб’єктів племінної справи у тваринництві, які є власниками племінних (генетичних) ресурсів або є суб'єктами підприємницької діяльності, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначенні племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги, пов'язані з племінною справою у тваринництві, для:

визначення заходів щодо удосконалення системи селекції у тваринництві;

ведення селекційно-племінної роботи за породами тварин;

оцінки діяльності суб'єктів племінної справи у тваринництві, пов'язаної з виконанням певних функцій у племінному тваринництві;

організації системи маркетингу в тваринництві;

підвищення достовірності сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

забезпечення контролю за дотриманням законодавства про племінну справу у тваринництві.

II. Правила та порядок проведення державної реєстрації суб’єктів племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі

2.1. Державна реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві здійснюється шляхом занесення відповідних даних про них до Держплемреєстру.

2.2. Реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі здійснюється за результатами проведення державної атестації та переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві.

2.3. Створення і ведення Держплемреєстру включає:

розробку організаційних і методологічних принципів ведення Держплемреєстру;

забезпечення державного обліку суб’єктів племінної справи у тваринництві, племінних стад, племінних (генетичних) ресурсів, що підлягають реєстрації в Держплемреєстрі;

накопичення та аналіз даних, що надходять від суб'єктів племінної справи у тваринництві;

присвоєння суб’єкту племінної справи у тваринництві реєстраційного номера;

видачу свідоцтва про реєстрацію суб’єкта племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі;

формування та постійне зберігання автоматизованої бази даних про суб’єктів племінної справи у тваринництві, актуалізацію даних;

розробку й удосконалення технології та програмних засобів ведення Держплемреєстру;

інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними Держплемреєстру;

підготовку до друку та щорічне видання Держплемреєстру.

2.4. Ведення Держплемреєстру здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Інформаційний фонд Держплемреєстру включає:

відомості про суб’єктів племінної справи у тваринництві, занесені до анкети суб'єкта племінної справи у тваринництві (додаток 1);

кількісні та якісні показники продуктивності стада виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за наявності статусу племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінної станції з шовківництва та гренажного заводу, племінної пасіки та племінного бджолорозплідника;

показники діяльності заводської конюшні, іподрому та трендепо, селекційного центру, підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів та підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції, яким у встановленому порядку присвоєний статус;

дані про ветеринарно-санітарний стан суб’єкта племінної справи у тваринництві (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів);

реєстраційний номер суб’єкта племінної справи у тваринництві.

2.5. Для реєстрації в Держплемреєстрі суб'єкт племінної справи у тваринництві в місячний строк після присвоєння йому відповідного статусу повинен подати (надіслати) Міністерству аграрної політики та продовольства України:

анкету суб'єкта племінної справи у тваринництві (додаток 1);

кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за наявності статусу племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінної станції з шовківництва та гренажного заводу, племінної пасіки та племінного бджолорозплідника станом на 1 січня, погоджені в Міністерстві аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим чи головних управліннях агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій відповідно (додатки 2-12);

кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності:

заводської конюшні (додаток 13);

іподрому (додаток 14);

трендепо (додаток 15);

селекційного центру (додаток 16);

підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві та підприємства з племінної справи у тваринництві (додаток 17);

щодо одержання та використання спермопродукції плідників (додаток 18). Для бугаїв-плідників молочних та молочно-м’ясних порід - подається узагальнена та за породами;

контрольно-випробувальної станції зі скотарства (додаток 19);

контрольно-випробувальної станції зі свинарства (додаток 20);

контрольно-випробувальної станції з птахівництва для курей яєчного напряму продуктивності (додаток 21);

підприємства (лабораторії) генетичного контролю (додаток 22);

підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів (додаток 23);

підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції (додаток 24);

ветеринарну довідку, що підтверджує ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження, благополуччя щодо гостроінфекційних захворювань, а також туберкульозу і лептоспірозу тварин, лейкозу великої рогатої худоби тощо.

2.6. Суб'єкти племінної справи у тваринництві, які зареєстровані в Держплемреєстрі, повинні подавати (надсилати) Міністерству аграрної політики та продовольства України такі документи:

2.6.1. Щороку до 1 лютого:

кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за попередній рік станом на 1 січня, погоджені в Міністерстві аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим чи головних управліннях агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій згідно з пунктом 2.5 цього розділу;

довідку районної служби ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний стан господарства (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів).

2.6.2. За півріччя до 10 липня:

кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за півріччя станом на 1 липня (додатки 25-29);

довідку районної служби ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний стан господарства (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів).

2.6.3. Щокварталу до 10 числа наступного кварталу:

кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві з початку року на звітну дату (додатки 30, 31);

інформацію про корів з продуктивністю 10 000 кг і вище, що закінчили лактацію, за звітний квартал (додаток 32).

2.7. У разі реєстрації суб’єкта племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі йому присвоюється реєстраційний номер і видається свідоцтво про реєстрацію в Держплемреєстрі (додаток 33).

У разі втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію в Держплемреєстрі суб’єкту племінної справи у тваринництві за зверненням протягом 30 днів видається дублікат.

{Пункт 2.7 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 164 від 05.03.2013}

2.8. Видача свідоцтва здійснюється Міністерством аграрної політики та продовольства України в місячний строк від дати надходження документів, зазначених у пункті 2.5 цього розділу, безпосередньо суб'єкту племінної справи у тваринництві. У разі якщо суб'єкту племінної справи у тваринництві присвоєно декілька статусів, свідоцтво видається на кожний присвоєний статус.

2.9. Матеріали, подані суб'єктами племінної справи у тваринництві відповідно до пунктів 2.5, 2.6 цього розділу, зберігаються протягом трьох років.

2.10. У разі зміни даних анкети суб'єкта племінної справи у тваринництві суб'єкт племінної справи у тваринництві зобов'язаний подати (надіслати) Міністерству аграрної політики та продовольства України в строки, зазначені в пункті 2.5 цього розділу:

анкету суб'єкта племінної справи у тваринництві із змінами;

заяву про зміну даних анкети.

2.11. Виключення суб’єкта племінної справи у тваринництві з Держплемреєстру та анулювання свідоцтва про реєстрацію в Держплемреєстрі проводяться за умови:

ліквідації суб’єкта господарювання, якому було присвоєно відповідний статус, та/або ліквідації племінного стада;

позбавлення суб'єкта племінної справи у тваринництві відповідного статусу за наслідками проведення державної атестації (переатестації);

надання недостовірної інформації або неподання документів, зазначених у пунктах 2.5, 2.6 цього розділу, понад 60 календарних днів.

Свідоцтво про реєстрацію в Держплемреєстрі анулюється з дня виключення суб’єкта племінної справи у тваринництві з Держплемреєстру.

2.12. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій в 10-денний строк повідомляють суб’єкта племінної справи у тваринництві щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію суб’єкта племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі та виключення суб’єкта племінної справи у тваринництві з Держплемреєстру.

2.13. Дані Держплемреєстру є доступними для заінтересованих осіб.

Суб’єкти племінної справи у тваринництві мають право на безоплатний доступ до даних Держплемреєстру.

2.14. Забезпечення надання достовірних даних для занесення до Держплемреєстру та своєчасність їх подачі покладаються на суб'єкта племінної справи у тваринництві.Директор Департаменту
тваринництва                                                                          А.А. Гетя